REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ INTER ELEKTRO

www.interelektro.eu

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę Inter Elektro z siedzibą w Toruniu  przy ul. Kalinowej 2, 87-100 Toruń. Numer NIP: 879-127-10-17, prowadzącą sprzedaż części i akcesoriów do autobusów – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: www.interelektro.eu.

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Inter Elektro

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) w sklepie internetowym www.interelektro.eu jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – Inter Elektro nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Inter Elektro zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

a) Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Przedmiot działalności

a) Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.interelektro.eu jest sprzedaż części i akcesoriów do autobusów za pośrednictwem Internetu.

b) Inter Elektro prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych części. Są to zdjęcia poglądowe, poparte opisem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do identyfikacji prezentowanego towaru lub jego przeznaczenia, Klient ma możliwość telefonicznego lub mailowego zasięgnięcia informacji

5. Zakupy

a) Zamówienia przyjmowane są:

· - poprzez zamówienie towarów za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym www.interelektro.eu

· - telefonicznie: +48 571409217 259, +48 726 060 800, +48 609 095 855


W celu wyjaśniania ewentualnych wątpliwości związanych ze złożonym zamówieniem prosimy o podawanie kontaktowego numeru telefonu

b) Zakupy za pomocą formularza zamówienia:

· Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

· Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 24 godzin
roboczych od złożenia zamówienia, pracownik Sklepu internetowego potwierdzi dostępność produktu do  sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu zamówienia do realizacji.

· Zapłata za towar uiszczana jest na podany rachunek bankowy Inter Elektro lub za pobraniem u kuriera przy odbiorze towaru.

· Pracownik Inter Elektro informuje o zmianach w zamówieniu. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Faktura wysyłana jest wraz z przesyłką.

7. Ceny

a) Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto.


b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.

8. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

b) Zamówiony towar zostanie wysłany pod adres, który został podany w formularzu zamówienia.

c) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.

d) Inter Elektro nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.)

e) Termin realizacji złożonych zamówień ustalany jest indywidualnie.

9. Zwroty towaru

a) Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwracany w oryginalnym, niezniszczonym opakowaniu.

b) Zwracany towar należy odesłać, na koszt nadawcy, razem z otrzymaną wraz z nim fakturą z dopiskiem „zwrot sklep internetowy”.

c) Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi

d) Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru

e) Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta a faktura wraz z fakturą korygującą zostanie odesłana do klienta.

.

10. Reklamacje.

a) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: Inter Elektro, ul. Kalinowa 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem „reklamacja www.interelektro.eu”.

b) Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

c) Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, zwracamy natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis reklamowanej cechy produktu. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

d) Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w magazynie towary do wyboru.

11. Zakończenie

W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.